administracja
administracja
 Pocz±tek
administracja
 Organy władzy
 Ministerstwa
 Urzędy centralne
 Urzędy wojewódzkie
 Ambasady RP
 S±dy
 Izby skarbowe
 Przej¶cia graniczne
 Urzędy celne
   administracja
   administracja
Pod względem powierzchni Polska zajmuje 63 miejsce na Świecie i 9 w Europie.
- powierzchnia lądowa - 312 685 km2,
- morze terytorialne - 8,7 tys. km2
Polska leży w Europie środkowej, nad Morzem Bałyckim. Państwa sąsiadujące (długość granicy):
- Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (210 km)
- Litwa (103 km)
- Bialoruś (416 km)
- Ukraina (529 km)
- Słowacja (539 km)
- Czechy (790 km)
- Niemcy (467 km)
- granica morska (528 km)
szukaj w katalogu